Шешім

Теңіз суындағы анионды анықтау

Нұсқа: 23.09.2022

96% натрий хлоридіндегі аниондарды анықтау

Нұсқа: 23.09.2022

Су құбырындағы хлорит, хлорат және броматты анықтау

Нұсқа: 23.09.2022

Алюминий тотығындағы фторид пен хлоридті анықтау

Нұсқа: 23.09.2022

Тізбектегі бірнеше иондарды анықтау

Нұсқа: 23.09.2022

Иондық хроматографияны пестицидтер өнеркәсібінде қолдану

Нұсқа: 23.09.2022

Таблеткадағы қосымша заттардағы натрийді анықтау

Нұсқа: 23.09.2022

Иондық хроматография арқылы нәрестелер формуласының сүт ұнтағына галактоолигосахаридтерді қолдану ерітіндісі

Нұсқа: 10.01.2022

Иондық хроматография ерітіндісін тағам өнімдерін талдау және анықтауда қолдану

Нұсқа: 10.01.2022

Ойыншықтардағы хромды (VI) IC-ICPMS арқылы анықтау

Нұсқа: 26.05.2021

Ауыз суды талдауда иондық хроматографияны қолдану

Нұсқа: 26.05.2021

Иондық хроматографияны қоршаған ортаны талдауда қолдану

Нұсқа: 26.05.2021

Иондық хроматография арқылы глифосаттағы катиондардың ерітіндісін қолдану

Нұсқа: 26.05.2021

Иондық хроматография арқылы минералды суды анықтаудың қолданбалы ерітіндісі

Нұсқа: 26.05.2021

Иондық хроматограф арқылы балшықты каротажды қолдану ерітіндісі

Нұсқа: 26.05.2021

Бидай ұнындағы броматты иондық хроматография әдісімен анықтау

Нұсқа: 26.05.2021

Сүт ұнтағындағы фруктозаны иондық хроматография арқылы анықтау

Нұсқа: 26.05.2021

EPA302 Минералды судағы броматты иондық хроматограф арқылы өлшеу

Нұсқа: 26.05.2021

Хлориттің, хлораттың иондық хроматография әдісімен қолдану ерітіндісі

Нұсқа: 26.05.2021